Login ID :  Katalaluan :

  Lupa password? Daftar Sekarang

 
 

http://www.simkadfrenz.com/images/banner1.gif

Admin
0127390706 
haszly0706@yahoo.com

 

Manfaat

INSURAN KEMALANGAN INDIVIDU SEBANYAK RM 50,000

Tambah nilai minima RM30 setiap bulan untuk menerima insuran RM50,000 secara percuma

Nota penting:

  • Kelayakan bagi kriteria di atas akan efektif dari setiap tambah nilai RM30.00 untuk setiap bulan. Oleh itu, tambah nilai minima sebanyak RM 30 adalah perlu bagi melayakkan diri untuk dilindungi dengan insuran PA percuma.
  • Tambah nilai yang dibuat pada bulan tersebut akan melayakkan diri untuk mendapat perlindungan bagi bulan berikutnya (contoh: tambahnilai RM30 atau lebih di bulan Januari akan menerima perlindung Insuran kemalangan untuk bulan Febuari dan seterusnya)
  • Perlindungan Insuran kemalangan individu berakhir pada setiap akhir bulan. (Contoh : 1 Januari akan tamat pada penghujung bulan Januari (31 Januari)
  • Frenz Mobile berhak mengubah terma dan syarat tanpa sebarang notis.

Tertakluk kepada Terma dan syarat pihak penyedia perkhidmatan (Insurans)

Dengan membeli RM10 SimKad Frenz Mobile anda sudah layak menjadi ejen usahawan Telco kami. Bukan sekadar panggilan suara, sms & data sahaja yang akan anda nikmati

http://www.simkadfrenz.com/images/daftar-sekarang.gif

 

   

PERHATIAN : Ini adalah laman web peribadi untuk tujuan promosi bagi pemilik web dan kumpulan tajaannya. Web ini bukan web rasmi bagi syarikat yang menjalankan perniagaan ini. Segala potensi pendapatan yang dinyatakan adalah simulasi dan bergantung kepada usaha individu yang terlibat untuk mencapai sasaran pendapatan yang dicadangkan.